ตารางมหามงคลจีน

ปีนักษัตรชงปีนักษัตร

คนที่เกิดปีชวด

ชงกับ

คนที่เกิดปีมะเมีย

คนที่เกิดปีฉลู

ชงกับ

คนที่เกิดปีมะแม

คนที่เกิดปีขาล

ชงกับ

คนที่เกิดปีวอก

คนที่เกิดปีเถาะ

ชงกับ

คนที่เกิดปีระกา

คนที่เกิดปีมะโรง

ชงกับ

คนที่เกิดปีจอ

คนที่เกิดปีมะเส็ง

ชงกับ

คนที่เกิดปีกุน

คนที่เกิดปีมะเมีย

ชงกับ

คนที่เกิดปีชวด

คนที่เกิดปีมะแม

ชงกับ

คนที่เกิดปีฉลู

คนที่เกิดปีวอก

ชงกับ

คนที่เกิดปีขาด

คนที่เกิดปีระกา

ชงกับ

คนที่เกิดปีเถาะ

คนที่เกิดปีจอ

ชงกับ

คนที่เกิดปีมะโรง

คนที่เกิดปีกุน

ชงกับ

คนที่เกิดปีมะเส็ง


เดือนชงกับนักษัตร

มกราคม

เป็นเดือน

ฉลู

ชงกับปี

มะแม

กุมภาพันธ์

เป็นเดือน

ขาล

ชงกับปี

วอก

มีนาคม

เป็นเดือน

เถาะ

ชงกับปี

ระกา

เมษายน

เป็นเดือน

มะโรง

ชงกับปี

จอ

พฤษภาคม

เป็นเดือน

มะเส็ง

ชงกับปี

กุน

มิถุนายน

เป็นเดือน

มะเมีย

ชงกับปี

ชวด

กรกฎาคม

เป็นเดือน

มะแม

ชงกับปี

ฉลู

สิงหาคม

เป็นเดือน

วอก

ชงกับปี

ขาล

กันยายน

เป็นเดือน

ระกา

ชงกับปี

เถาะ

ตุลาคม

เป็นเดือน

จอ

ชงกับปี

มะโรง

พฤศจิกายน

เป็นเดือน

กุน

ชงกับปี

มะเส็ง

ธันวาคม

เป็นเดือน

ชวด

ชงกับปี

มะเมีย


ฤกษ์ยามงามดีของปีนักษัตร

ปีนักษัตร

เวลา

ปีชวด

23.00 - 24.59

ปีฉลู

01.00 - 02.59

ปีขาล

03.00 - 04.59

ปีเถาะ

05.00 - 06.59

ปีมะโรง

07.00 - 08.59

ปีมะเส็ง

09.00 - 10.59

ปีมะเมีย

11.00 - 12.59

ปีมะแม

13.00 - 14.59

ปีวอก

15.00 - 16.59

ปีระกา

17.00 - 18.59

ปีจอ

19.00 - 20.59

ปีกุน

21.00 - 22.59


ลักชง    หรือ  ๖   คู่ขัดชะตา

ปีชวด

ขัดชะตา

ปีมะเมีย

ปีฉลู

ขัดชะตา

ปีมะแม

ปีขาล

ขัดชะตา

ปีวอก

ปีเถาะ

ขัดชะตา

ปีระกา

ปีมะโรง

ขัดชะตา

ปีจอ

ปีมะเส็ง

ขัดชะตา

ปีกุน


ลักคู่มิตร    ๖  คู่

ปีชวด

คู่มิตร

ปีฉลู

ปีขาล

คู่มิตร

ปีกุน

ปีเถาะ

คู่มิตร

ปีจอ

ปีมะโรง

คู่มิตร

ปีระกา

ปีมะเส็ง

คู่มิตร

ปีวอก

ปีมะเมีย

คู่มิตร

ปีมะแม


ลัก  ๓  คู่มิตร

ปีชวด

ปีมะโรง

ปีวอก

เป็น   ๓   คู่มิตรกัน

ปีฉลู

ปีมะเส็ง

ปีระกา

เป็น   ๓   คู่มิตรกัน

ปีขาล

ปีมะเมีย

ปีจอ

เป็น   ๓   คู่มิตรกัน

ปีเถาะ

ปีมะแม

ปีกุน

เป็น   ๓   คู่มิตรกัน